Koulutus

Meripelastusseura kouluttaa kaikki pelastusmiehistöjensä jäsenet. Seuran oma koulutusjärjestelmä perustuu kuuden eri koulutustason osaamistavoitteisiin. Opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella. Koulutusputkessa on mahdollista edetä kansimiesharjoittelijasta aina pelastusaluksen päälliköksi asti.

Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla.

Bågaskär toimii Meripelastusseuran koulutuskeskuksena, missä pääosa Seuran valtakunnallisista kursseista järjestetään. Vapaaehtosia meripelastajia koulutetaan mm. pelastustekniikassa, ensivastetoiminnassa, etsintä- ja pelastuskursseilla sekä konepuolen ja alusten käsittelyn taidoissa. Lisäksi saarella järjestetään joka vuosi kaksi nuorisoleiriä ja kouluttajakoulutuksia.
 
Meripelastusseuran kurssien toteuttamisesta vastaavat vapaaehtoiset meripelastuskouluttajat.
 
Tekninen toteutus: W3 Group